Zastanawiasz się pewnie, czym dokładnie jest znaczny stopień niepełnosprawności i co on może oznaczać dla Ciebie lub Twoich bliskich. Niepełnosprawność w takim stopniu dotyczy osób, które zmagają się z poważnymi ograniczeniami w codziennym funkcjonowaniu. Na tyle istotnymi, że nie są w stanie samodzielnie prowadzić normalnej aktywności zawodowej i w codzienności. Stan taki wymaga, by dysponować orzeczeniem o niepełnosprawności, które jest kluczowe do skorzystania z dostępnych przywilejów i systemu wsparcia.

W Polsce system wsparcia obejmuje różnorodne formy pomocy, zarówno od państwa z zabezpieczenia społecznego, poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia, jak i od specjalnie przeznaczonych funduszy, takich jak Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), które stoją na straży wsparcia finansowego i społecznego dla osób z niepełnosprawnością.

Jeżeli myślisz o możliwościach, jakie otwierają się przed osobami uznanymi za znacznie niepełnosprawne – czy to w zakresie ulg komunikacyjnych, czy pomocniczych środków finansowych – to informacje o tym, co Ci przysługuje oraz jakie korzyści oferuje państwo, mogą okazać się niezwykle przydatne.

Definicja znacznego stopnia niepełnosprawności

Zgodnie z przepisami prawa, jeśli doświadczasz poważnej dysfunkcji ciała, która uniemożliwia Ci pracę lub ogranicza ją do specjalnie dostosowanych warunków, możesz kwalifikować się do otrzymania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności. To Ty i Twoje codzienne wyzwania są tutaj kluczowe. Niezależnie od rodzaju schorzenia, liczy się to, w jaki sposób wpływa ono na Twoje życie oraz czy do codziennego funkcjonowania potrzebujesz stałej pomocy lub opieki w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zdjęcie do artykułu - znaczny stopień niepełnosprawności. Widoczny mężczyzna piszący długopisem na druku. zdjęcie może sugerować wypisywanie wniosku o orzeczenie.

Kryteria przyznania znacznego stopnia niepełnosprawności

Aby być uprawnionym do znacznego stopnia niepełnosprawności, Twój stan musi poważnie ograniczać możliwość samodzielnej egzystencji. To zaś oznacza, że potrzebujesz regularnego wsparcia w podstawowych czynnościach życiowych. Jeżeli Twoja zdolność do pracy jest wysoce ograniczona i wymaga dostosowania stanowiska pracy lub specjalnych warunków, to również możesz być zakwalifikowany do tej grupy.

O otrzymanie znacznego stopnia niepełnosprawności mogą ubiegać się wszyscy, którzy spełniają wspomniane wyżej warunki, bez względu na rodzaj dysfunkcji bądź schorzenie.

Orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o znacznym stopniu niepełnosprawności

Jeżeli wnioskujesz o stwierdzenie niepełnosprawności, to Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności jest instytucją, do której możesz się zwrócić. Aby zdobyć odpowiedni dokument, musisz złożyć wniosek, który zostanie rozpatrzony przez zespół specjalistów.

Poniżej znajdziesz kolejne etapy procesu, które należy przejść, by uzyskać orzeczenie:

 1. Przygotowanie wniosku
  – Pobierz odpowiedni formularz wniosku.
  – Uzupełnij wniosek wszystkimi wymaganymi informacjami.
 2. Niezbędne dokumenty
  Skompletuj wszystkie potrzebne dokumenty, w tym zaświadczenie lekarskie.
  W zaświadczeniu powinien być opis aktualnego stanu zdrowia i wynikających z niego ograniczeń.
 3. Skierowanie wniosku
  Złóż skompletowany wniosek do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
  – Dołącz wszystkie wymagane załączniki i dokumenty.
 4. Postępowanie orzecznicze
  Zespół przeprowadzi analizę złożonych dokumentów.
  – Możesz zostać wezwany na dodatkowe badania lub konsultacje.

Przyznane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności daje dostęp do różnych form wsparcia. Możliwe są takie uprawnienia, jak ulgi podatkowe, preferencyjne warunki zatrudnienia czy pomoc w rehabilitacji.

Pamiętaj! Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności przyznawane jest osobom powyżej 16. roku życia. Obejmuje trzy stopnie: lekki, umiarkowany oraz znaczny.

Jakie korzyści wynikają z orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności?

Jeżeli dysponujesz orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, możesz liczyć na kolejne uprawnienia i przywileje.

Karta parkingowa dla osób z ograniczeniem ich mobilności

Jeśli posiadasz istotne ograniczenie w samodzielnym poruszaniu się z powodu dysfunkcji narządu ruchu lub innych przyczyn i znaczny stopień niepełnosprawności, przysługuje Ci możliwość wnioskowania o specjalną kartę parkingową.

Uprawnione do niej są:

 • Osoby niewidome z oznaczeniem 04-O,
 • Osoby z poważnymi dysfunkcjami układu ruchu, mające oznaczenie 05-R,
 • Osoby z zaburzeniami neurologicznymi, wskazanymi na orzeczeniu symbolem 10-N.

Ulgi na przejazdy dla niepełnosprawnych w stopniu znacznym

Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności daje ci prawo zakupu biletów PKP i PKS z dużą zniżką.

Dla niewidomych ulgi te wynoszą 93% ceny biletów na przyjazdy w drugiej klasie pociągów osobowych oraz 51% ceny biletów na przejazdy w drugiej klasie pociągów pospiesznych, ekspresowych, TLK, IC i EC.

Pozostałe osoby niepełnosprawnością w stopniu znacznym mają prawo do ulgi wysokości 37% na przejazdy w klasie drugiej pociągów pospiesznych, ekspresowych, TLK, IC i EC oraz 51% na przejazdy w drugiej klasie pociągów osobowych.

Twój opiekun także ma prawo do ulgowego biletu. Zniżka wynosi 95% ceny. Identyczny ulgi obowiązują na przejazdy autobusami PKS.

Znaczny stopień niepełnosprawności, uprawnienia dodatkowe

Różnorodne uprawnienia czekają na Ciebie z chwilą przedstawienia odpowiedniego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w stopniu znacznym. Co możesz uzyskać:

 • Zwolnienie z abonamentu RTV
  Jesteś zwolniony z opłat za abonament radiowo-telewizyjny.
 • Zniżki na usługi telekomunikacyjne
  Masz prawo do obniżek cen za telefon i Internet – dotyczy wybranych grup w niektórych sieciach telekomunikacyjnych.
 • Ulgowe bilety na wydarzenia kulturalne i sportowe
  Niższa cena biletów, np. do muzeów, teatrów, na baseny czy do ogrodów zoologicznych.
 • Priorytet przy wizytach lekarskich
  Miejscowe przepisy gwarantują Ci przyjęcie przez lekarza niezwłocznie, bez kolejki.
 • Dostęp do sprzętu rehabilitacyjnego i wyrobów medycznych dostosowanych do potrzeb
  Możesz korzystać ze zleceń na niezbędne urządzenia oraz wyroby medyczne, bez ograniczeń terminami dofinansowania.
 • Dostęp do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych bez skierowania
  Bez potrzeby uzyskiwania skierowania masz prawo do wybranych świadczeń zdrowotnych specjalistycznych.
 • Nieograniczona ilość rehabilitacji
  Otrzymujesz możliwość skorzystania z rehabilitacji dostosowanej do Twojego stanu zdrowia, bez limitów.
 • Udogodnienia pocztowe
  Specjalne traktowanie na poczcie przysługuje osobom niewidomym lub poruszającym się na wózkach.
 • Wsparcie dla opiekunów
  opiekunowie osób o znacznym stopniu mogli otrzymać do roku 2023 świadczenie pielęgnacyjne.
 • Ulgi podatkowe związane z rehabilitacją
  Możesz odliczyć od podatku wydatki na sprzęt rehabilitacyjny czy przedmioty ortopedyczne.

Zasiłek pielęgnacyjny dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Jeżeli posiadasz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, przysługuje Ci prawo do ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny. W 2023 roku jego wysokość wynosiła 215 zł miesięcznie i była przyznawana niezależnie od dochodu.

Jeśli jesteś osobą niezdolną do pracy, masz znaczny stopień niepełnosprawności i rentę rodzinną lub po 75. roku życia, możesz starać się o dodatek pielęgnacyjny w wysokości 294,30 zł. W przypadku otrzymania dodatku pielęgnacyjnego nie można otrzymywać zasiłku pielęgnacyjnego.

Wsparcie finansowe PFRON dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym

Jeśli masz znaczny stopień niepełnosprawności, możesz ubiegać się o pomoc finansową w ramach programu „Aktywny Samorząd”. Oto co możesz uzyskać:

 • Dojazd i sprzęt
  Możliwość dofinansowania zakupu komputera lub sprzętu rehabilitacyjnego.
 • Przystosowanie pojazdu
  Otrzymasz wsparcie na zakup i montaż wyposażenia do samochodu, które ułatwiają jazdę.
 • Edukacja
  Dofinansowanie studiów, które pomoże Ci w zdobyciu wyższego wykształcenia.
 • Usprawnienie przemieszczania
  Możliwość uzyskania środków na eliminację barier architektonicznych i komunikacyjnych w Twoim otoczeniu.

Znaczny stopień niepełnosprawności a praca?

Twoje prawa jako pracownika z orzeczeniem są chronione przez Ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Pracodawca, przy zatrudnianiu, musi dostosować miejsce pracy do Twoich indywidualnych potrzeb wynikających ze znacznego stopnia niepełnosprawności.

Jakie masz uprawnienia w miejscu pracy, jeśli masz znaczny stopień niepełnosprawności?

Gdy jesteś zatrudniony, masz prawo do kilku dodatkowych udogodnień mających na celu wspieranie Twojej aktywności zawodowej oraz zapewnienie komfortowych warunków pracy. Są to:

 • Zredukowany czas pracy
  Twoje prawa obejmują prawo do maksymalnie 7 godzin pracy dziennie, czyli do 35 godzin tygodniowo.
 • Ochrona przed nadgodzinami i pracą w nocy
  Możesz poprosić o obejście tego zapisu. Jedynie, jeśli zgoda wyrażona przez lekarza zajmującego się medycyną pracy to umożliwi.
 • Dodatkowa przerwa
  Przysługuje Ci dodatkowa 15-minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy.
 • Urlop dodatkowy
  Do Twojej dyspozycji jest dodatkowych 10 dni urlopu rocznie.
 • Zwolnienie na turnus rehabilitacyjny
  Możesz uzyskać wolne do 21 dni rocznie, aby udać się na turnus rehabilitacyjny, wliczając w to dodatkowy urlop.
 • Nieobecność w pracy płatna
  Masz prawo do zwolnienia w celu skorzystania z opieki zdrowotnej, wizyt u specjalistów, rehabilitacji czy serwisu aparatury ortopedycznej.

Wsparcie finansowe PFRON dla pracodawców zatrudniających osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Jeśli zatrudniasz osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, możesz otrzymać wsparcie finansowe od PFRON.

Oto kluczowe informacje dotyczące Twoich uprawnień i dofinansowania:

 • Kwota dofinansowania do wynagrodzenia
  Możesz liczyć na dofinansowanie w wysokości 2400 zł na każdego pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
 • Kwota dofinansowania do wynagrodzenia pracownika ze schorzeniem specjalnym
  W przypadku zatrudnienia osoby ze schorzeniem specjalnym, wsparcie wynagrodzenia wynosi 3600 zł.
 • Zwroty kosztów związanych z zatrudnieniem
  Możliwy jest zwrot wydatków na adaptację miejsca pracy, zatrudnienie asystenta pracownika, oraz szkolenia.

Wsparcie pracodawcy z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

Tak, jak znaczny stopień niepełnosprawności nie ogranicza aktywności zawodowej, tak też możesz rozpocząć własną działalność gospodarczą. PFRON zaoferuje Ci:

 • Dofinansowanie na założenie działalności.
 • Refundację ZUS. Masz możliwość odzyskania 100% składek ZUS.

Podsumowanie: Znaczny stopień niepełnosprawności w pigułce

Przyznany Ci stopień niepełnosprawności ma istotny wpływ na Twoje codzienne funkcjonowanie i dostępność różnych form wsparcia społecznego. Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności pozwala Ci na staranie się o środki z PFRON na pomoc techniczną, taką jak sprzęt rehabilitacyjny lub dostosowanie pojazdu. Umożliwia również uzyskanie karty parkingowej i zwolnienia z opłat za media. Dodatkowo daje Ci prawo do ulgowych cen biletów do instytucji kulturalnych i rekreacyjnych. Jeśli posiadasz omawiane orzeczenie, masz prawo do zasiłku pielęgnacyjnego lub do dodatku pielęgnacyjnego.

Abyś mógł uzyskać orzeczenie o znacznym stopniu, zwróć się do Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania O Niepełnosprawności.


Po co mi stopień niepełnosprawności?

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *