Kalkulator PFRON pracodawcy

Bezpłatne narzędzia On line dla pracodawców

Mam na imię Paulina. Przez wiele lat pracowałam jako kadrowa w biurze rachunkowym. Pomagałam pracodawcom w formalnościach, związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Jak mogę Ci pomóc?


Konsultacje dla firm w zakresie:

  • zatrudniania osób niepełnosprawnych,
  • dofinansowania do wynagrodzeń,
  • obniżenia miesięcznej wpłaty na PFRON

Kalkulatory rozliczeń z PFRON

Dla pracodawców, PFRON kojarzy się z główne z niezliczoną ilością deklaracji i formularzy. DEK, INF i inne skróty wywołują u nich reakcję alergiczną. Rejestracja w systemie Pefronu lub proste logowanie często stanowi barierę nie do pokonania.

Uruchomiłam więc tę stronę aby pomóc pracodawców. Zamieszczam zbiór bezpłatnych aplikacji, ułatwiające rozliczenia z Funduszem.

Mogą je wykorzystać pracodawcy zatrudniający osoby z orzeczeniem oraz tacy, którzy nie osiągają 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Przydatne również będą dla firm, które planują zatrudnienie pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności. Zauważyłam, że coraz więcej firm jest otwartych na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych. Dostrzegli oni, że koszt zatrudnienia osoby niepełnosprawnej jest niższy niż pracowników bez orzeczeń. Ma to związek z obniżeniem wpłaty na PFRON oraz pomocą dla przedsiębiorców otrzymujących dofinansowanie PFRON. Oczywiście ważne jest jaki stopień niepełnosprawności ma pracownik, jakie rodzaje niepełnosprawności są na orzeczeniu. Jest też wiele wskaźników, które należy uwzględnić.

Dlatego powstała ta strona, kalkulator PFRON. Znajdziesz tutaj odpowiedzi na wiele pytań:

  • jak obliczyć przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty PFRON,
  • jaki jest wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na etaty,
  • jaki jest koszt zatrudnienia osoby niepełnosprawnej,
  • ile zarabia osoba z orzeczeniem netto,
  • jak obliczyć wpłatę na PFRON

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator wpłat na PFRON to chyba najbardziej popularne narządzie dla pracodawców. Pozwala na obliczenie wysokości miesięcznej, obowiązkowej wpłaty do Funduszu. Wiadomo, że pracodawca musi samodzielnie wyliczyć wysokość składki. Ta bezpłatna aplikacja oblicza kwoty składki PFRON, pokazuje również brakującą ilość etatów do osiągnięcia 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Została przygotowana na wzór deklaracji DEK-I-0 składanej online do Funduszu przez system e-PFRON.

To narzędzie pozwala też obliczyć potencjalne oszczędności dla firmy. Oszczędności mogą wynikać z zatrudnienia osób niepełnosprawnych lub zakupu towarów bądź usług od firmy uprawnionej do udzielania ulgi we wpłacie na PFRON. Firma może też poznać korzyści płynące z zatrudnienia pracowników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz schorzenia szczególne. Wystarczy uzupełnić dane o zatrudnieniu a system automatycznie wyliczy obniżenie wskaźnika zatrudnienia.

Kalkulator dofinansowanie wynagrodzeń

Kalkulator dofinansowań do wynagrodzeń to coś więcej niż tylko aplikacja służąca do wyliczenia wysokości dofinansowania PFRON. To kalkulator pracodawcy, który wyliczy koszt zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego. Automatycznie uwzględnia wysokość dofinansowania na pracownika w zależności od stopnia niepełnosprawności. Ustawa o PFRON określa różną wysokość dopłaty do pensji. Najwyższa kwota dotacji przysługuje dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, niższa z umiarkowanym, najniższa zaś dal firmy, która preferuje zatrudnienie osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności. System automatycznie zwiększa wysokość dofinansowania dla pracowników, którym orzeczono występowanie schorzenia specjalnego.

Unikalną funkcjonalnością tego kalkulatora dofinansowania pfron, jest obliczenie kosztów pracodawcy jakie ponosi w związku z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej. Aplikacja sumuje łączne koszty płacy, tj. wynagrodzenie brutto oraz składki na ubezpieczenie odprowadzane przez pracodawcę. Od tej sumy odejmuje należne dofinansowanie i oblicza realny koszt zatrudnienia pracownika z orzeczeniem. Skorzystaj z kalkulatora i oblicz koszt zatrudnienia pracownika.

Polecane kalkulatory PFRON

Zebrałam kilka kalkulatorów, które możesz przetestować.

kalkulator pfron online

Kalkulator PFRON online

Ciekawy kalkulator wpłaty na PFRON z zaawansowanymi funkcjami. Uzupełniając dane o zatrudnieniu ogółem oraz osób niepełnosprawnych użytkownik dowiaduje się, ile płaci pracodawca do PFRON.

oblicz pfron

Oblicz PFRON

Jeśli nie wiesz, Jak obliczyć PFRON wykorzystaj ten program gratis. Jeśli zatrudniasz osobę niepełnosprawną uzupełniasz wskaźnik zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Dzięki temu poznajesz wysokość składki na PFRON

kalkulator wpłat na pfron gofin

Kalkulator GOFIN

Kalkulator bieżących wpłat na PFRON najwyżej pozycjonowana w google. Raczej podstawowe narzędzie. Nie uwzględnia obniżenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych dla pracodawców zatrudniających pracowników ze schorzeniami szczególnymi.

Kalkulator wskaźnika zatrudnienia

Kalkulator wskaźnika zatrudnienia PFRON. Narzędzie oblicza wskaźnik zatrudniania pracowników, potrzebne do uzupełnienia deklaracji PFRON. Zatrudnienie liczone jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w prawie deklaracji składanych do Funduszu. Wskaźnik zatrudnienia niezbędny jest dla pracodawców zobowiązanych do wpłaty na PFRON. Składka PFRON obliczana jest według wzoru, w którym konieczne jest podanie wysokości przeciętnego zatrudnienia w osobach oraz etatach w danym miesiącu.

Przeciętne zatrudnienie liczone jest ogółem oraz w odniesieniu do pracowników z podziałem na wszystkie stopnie niepełnosprawności. Dodatkowo pracodawca wskazuje przeciętne zatrudnienie pracowników ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i schorzeniem szczególnym. Przeliczenie na pełne etaty kalkulator to narzędzie nieodzowne dla pracodawcy zatrudniającego powyżej 25 osób w przeliczeniu na etaty. Taka wielkość zatrudnienia obliguje prawodawców do składania deklaracji lub informacji PFRON, przesyłanej online przez system e-pfron.

Efekt zachęty kalkulator

Efekt zachęty kalkulator pomaga zrozumieć najważniejsze zagadnienia związane z dofinansowaniem wynagrodzeń. Aplikacja wyjaśnia czym jest efekt zachęty. Tłumaczy jak w praktyce ustala się efekt zachęty. Jest to wskaźnik, który musi wykazać pracodawca ubiegający się o dofinansowanie do wynagrodzeń. Kalkulator efektu zachęty wylicza wykazanie metodą ilościową. Pracodawca, występujący o do dopłatę do pensji uwzględnia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, którzy dostarczyli orzeczenie najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Ta darmowa aplikacja oblicza wzrost stanu zatrudnienia ogółem w miesiącu zatrudnienia pracownika z orzeczeniem w stosunku do przeciętnego zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających to zatrudnienie.

Aplikacja nie oblicza efektu zachęty, który jest wykazywany metodą jakością. Metoda ta nie wymaga obliczeń matematycznych. Polega na wykazaniu, że w miesiącu rozpoczęcia pracy, pracownik z orzeczeniem podjął pracę na wakacie zwolnionym w warunkach określonych w art. 26b ust. 4 pkt 1-6 i ust. 5 ustawy.

Współpracujemy

Pfron pracodawca informacje

przeciętne wynagrodzenie pfron

Przeciętne wynagrodzenie PFRON

Obliczając składkę PFRON należy zastosować przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, ogłaszanie przez Urząd Statystyczny.

pfron deklaracje

PFRON deklaracje

Przedsiębiorcy zobowiązani się składania deklaracji lub informacji do Funduszu. Rodzaj formularza PFRON zależy od rodzaju firmy.

pfron kontakt

PFRON kontakt

Aby ułatwić obsługę klienta, PFRON uruchomił dodatkową infolinię dla osób indywidualnych. Dostępna jest w dni powszednie w godzinach 9-20 pod numerem 517 373 975.

Opinie o nas

Polecam firma działa szybko i kompetentnie. Osoba koordynująca jest życzliwa a zarazem rzeczowa w razie czego służąca pomocą, to usprawnia kontakt jak i tworzy miłą atmosferę pracy.
Współpracuje z agencją już parę ładnych lat. Współpraca przebiega bardzo dobrze. Ja i moi koledzy i koleżanki jesteśmy bardzo zadowoleni z pracy zorganizowanej przez Agencję.
Wszystko super. Znaleźli mi niezłego pracownika, zarejestrowali moją firmę w PFRON, co miesiąc składają wnioski o dofinansowanie

Napisz do mnie

Częste pytania

Liczbę etatów obliczysz stosując średnią arytmetyczną z dziennych stanów zatrudnienia w danym miesiącu.

Przeciętne zatrudnienie należy obliczać jako sumę przeciętnego zatrudnienia w poszczególnych dniach. Następnie należy podzielić przez liczbę dni.

Aby obliczyć wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych należy obliczyć procentowy udział zatrudnienia osób z orzeczeniem w stosunku do całości załogi. Obliczenia dokonujemy w etatach.

Wypłata następuje w terminie 25 dni od wpływu wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.