Obrazek wyróżniający w artykule - ulgi dla niepełnosprawnych. Na obrazie znajduje się stos monet, a nad nimi trzymany przez rękę czerwony parasol. Na parasolu widnieje biały symbol osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim. Ręka trzymająca parasol jest zbliżona do monet, co symbolizuje ochronę finansową dla osób niepełnosprawnych. Parasol jest otwarty, a jego kształt i kolor wyróżniają się na tle obrazu, sugerując bezpieczeństwo i wsparcie.

Sprawdzamy, na jakie ulgi dla niepełnosprawnych możesz liczyć

Ponieważ życie z niepełnosprawnością niesie ze sobą wiele wyzwań, warto, abyś znał wszelkie uprawnienia do pomocy, które zapewnia państwo. Ulgi dla niepełnosprawnych to nie tylko sposób na gospodarowanie finansami, ale przede wszystkim narzędzie, które umożliwi Ci pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym. W tym artykule wprowadzimy Cię w świat dostępnych ulg i zniżek, które w zależności od stopnia Twojej niepełnosprawności i rodzaju dysfunkcji są Ci dedykowane.

Sprawdziliśmy najważniejsze formy wsparcia, które mogą Cię zaskoczyć swoją różnorodnością i zasięgiem. Rozpoczniemy od ulg podatkowych, by potem przeprowadzić Cię przez ulgi, które możesz wykorzystać w codzienności. Każda z nich może być dla Ciebie krokiem w kierunku większej samodzielności i aktywności społecznej.

Przeczytaj nasz artykuł o ulgach dla niepełnosprawnych do końca, abyś poznał możliwości, z których będziesz korzystał.

Do jakich ulg mają prawo osoby posiadające orzeczenie?

Osoby z niepełnosprawnością mają prawo do różnych ulg, które mogą znacznie ułatwić im życie codzienne i poprawić sytuację finansową. Jeżeli posiadasz odpowiednie orzeczenie, możesz korzystać z wielu z tych ulg, które pomogą Ci oszczędzać na codziennych wydatkach. Przedstawimy Ci najważniejsze z nich. Podzieliliśmy je na 2 główne kategorie.

 1. Ulgi podatkowe
  Obejmują one zniżki w podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).
 2. Ulgi w życiu społecznym i codzienności
  Istnieje wiele innych ulg, które mogą ułatwić Ci codzienne funkcjonowanie. Skorzystasz z tańszych biletów na przejazdy komunikacją publiczną, co umożliwi Ci przystępne cenowo podróżowanie. Ulgowe ceny biletów do muzeów, teatrów oraz innych instytucji kultury i sportu ułatwią Ci dostęp do rozrywki i kultury. Nie zapominaj też o zniżkach w opłatach abonamentowych RTV oraz przy wydawaniu paszportów. Istotną pomocą będą też dla Ciebie dostępne usługi pocztowe i telekomunikacyjne.

Komu przysługuje ulga podatkowa od czynności cywilno-prawnych PCC?

Zwolnienie z podatku przy zakupach dokonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych, poza tradycyjnymi placówkami handlowymi otrzymasz dzięki uldze podatkowej PCC. To forma wsparcia dedykowana osobom z orzeczoną niepełnosprawnością. Orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, niezależnie od rodzaju schorzenia, daje Ci prawo do zwolnienia z podatku PCC od nabycia niektórych towarów. W przypadku osób z lekkim stopniem niepełnosprawności, zwolnienie z podatku PCC przysługuje Ci tylko wtedy, gdy jesteś niepełnosprawny ruchowo.

Z tej ulgi możesz skorzystać przy zakupie tylko niektórych przedmiotów na własne potrzeby. Są to:

 • sprzęt rehabilitacyjny,
 • wózek inwalidzki,
 • pojazd typu motorower, motor
 • czy samochód osobowy.

Co odlicza się od podatku PIT w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Będąc osobą niepełnosprawną, ponosisz dodatkowe wydatki, których nie ponoszą osoby zdrowe. W związku z tym ustalono prawo do ulgi podatkowej PIT dla osób z orzeczeniem. Jest to tzw. ulga rehabilitacyjna. Ma być ona dla Ciebie pomocna, abyś choć częściowo zaspokoił potrzeby finansowe dotyczące wydatków związanych z niepełnosprawnością, które ponosisz w ciągu roku podatkowego. Ulga obejmuje koszty zakupu m.in. sprzętów wspomagających Twoje codzienne funkcjonowanie i rehabilitację, a także nabycie towarów i usług, które są Ci niezbędne, abyś mógł poprawić jakość swojego życia.

Ulga rehabilitacyjna obejmuje 2 rodzaje wydatków:

 1. wydatki nielimitowane,
 2. oraz wydatki limitowane.

Będziesz miał uprawnienie do ulgi rehabilitacyjnej, jeśli posiadasz ważne orzeczenie o niepełnosprawności, niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji. Zwróć także uwagę na to, że ulga ta przysługuje również rodzicom dzieci niepełnosprawnych oraz osobom utrzymującym niepełnosprawnych, którzy są uznani za niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Jakie wydatki są limitowane?

W ramach ulgi rehabilitacyjnej część wydatków, które poniosłeś w związku ze swoją niepełnosprawnością lub chorobą, podlega ścisłym limitom kwotowym. Limity te oznaczają minimalne kwoty dolne lub maksymalne kwoty górne. Choć nie musisz posiadać faktur na wszystkie wydatki limitowane, w przypadku kontroli będziesz musiał udowodnić, że rzeczywiście poniosłeś te koszty. Wydatki limitowane obejmują:

 • Koszty leków przepisanych przez lekarza.
 • Opłaty za usługi przewodników. Dotyczy to niewidomych, niedowidzących w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz osób niepełnosprawnych ruchowo w stopniu znacznym.
 • Wydatki na utrzymanie psa przewodnika.
 • Koszty użytkowania samochodu osobowego.
 • Koszty pieluchomajtek, podkładów, pieluch i wkładów anatomicznych.

Powyższe wydatki mają określone przez prawo limity. Przed dokonaniem odliczeń sprawdź aktualne przepisy lub sięgnij do artykułów agencji My Wspieramy. Omawiamy w nich szczegółowo przepisy dotyczące poszczególnych odliczeń.

Jakie wydatki nie mają limitów odliczenia w PIT?

Zapoznaj się z poniższą listą wydatków, które możesz odliczyć w całości od swojego dochodu. Zwrot z otrzymasz jednak tylko do wysokości zapłaconego wcześniej podatku. Możesz odliczyć pełny koszt wydatków poniesionych na:

 • Opłaty za usługi opiekuńcze i pielęgniarskie realizowane w domu.
 • Wyposażenie i adaptację domu lub mieszkania.
 • Adaptację samochodu do potrzeb związanych z niepełnosprawnością.
 • Usługi świadczone przez tłumacza języka migowego.
 • Naprawę, zakup i najem wyrobów medycznych.
 • Nabycie wydawnictw i materiałów szkoleniowych.
 • Transport medyczny karetką.
 • Przejazdy transportem publicznym na turnus rehabilitacyjny, do sanatorium lub innych placówek rehabilitacyjno-opiekuńczych.
 • Zabiegi rehabilitacyjne i lecznicze.
 • Turnusy rehabilitacyjne.
 • Pobyt w zakładach specjalistycznych.
 • Kolonie i obozy dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności i dzieci osób z orzeczeniem.

Odliczeniu podlegają kwoty, które wydatkowałeś ze środków własnych. Nie możesz odliczyć tej części wydatków, które została pokryta ze środków publicznych, takich jak Narodowy Fundusz Zdrowia czy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Z jakich ulg na przejazdy skorzysta osoba niepełnosprawna i jej opiekun?

Osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie mogą korzystać z różnorodnych ulg na przejazdy komunikacją PKP i PKS. Wysokość tych ulg zależy od stopnia niepełnosprawności oraz specyficznych dysfunkcji danej osoby. Sprawdź poniżej, z jakiej ulgi Ty skorzystasz.

Prawo do ulg na przejazdy dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Jeżeli posiadasz znaczny stopień niepełnosprawności, masz prawo do:

 • 49% zniżki na przejazdy pociągami PKP i autobusami PKS.
 • 37% zniżki w innych formach komunikacji.

Osoby z niepełnosprawnością wzrokową w stopniu znacznym mogą korzystać z jeszcze większych ulg:

 • 93% zniżki na przejazdy pociągami i autobusami publicznymi.
 • 51% zniżki w innych formach komunikacji.
 • Twój opiekun ma prawo do 95% zniżki na przejazdy.

Prawo do ulg na przejazdy dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Jeśli posiadasz umiarkowany stopień niepełnosprawności z symbolem 04-O, czyli doznałeś uszkodzenia rządów wzroku, masz prawo do zakupu tutejszego biletu o 37%. Ulga dotyczy zniżki na przejazdy środkami transportu publicznego. Opiekun osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może skorzystać z ulgi 95%.

Prawo do ulg na przejazdy dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności

Jeżeli posiadasz lekki stopień niepełnosprawności i jesteś uczniem lub studentem poniżej 26 roku życia, masz prawo do 78% zniżki na przejazdy. Istnieje dodatkowe ograniczenie stosowania tej ulgi. Skorzystasz z niej, podróżując z miejsca zamieszkania do miejsca nauki, internatu lub innych placówek oświatowo-edukacyjnych. Na pozostałych trasach ulga Ci nie przysługuje.

Prawo do ulg na przejazdy dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności

Szczególnym przywilejem w podróżowaniu objęci są nieletni z orzeczeniem i opiekunowie dzieci niepełnosprawnych. Twoje dziecko oraz Ty macie prawo do 78% zniżki na przejazdy do placówek edukacyjnych i opiekuńczych, takich jak żłobki, przedszkola, szkoły, DPS-y, ZOZ-y, ZOL-e, poradnie pedagogiczno-psychologiczne i specjalistyczne instytucje oraz na turnusy rehabilitacyjne.

Ulgi dla niepełnosprawnych na przejazdy komunikacją miejską

Ulgi na przejazdy komunikacją miejscówką nie są uregulowane odgórnie przez władze krajowe. Wysokość i zakres tych ulg dla niepełnosprawnych wprowadzają lokalne władze samorządowe. Z tego powodu w różnych miastach i miejscowościach spotkasz się z całkowicie darmowymi przejazdami komunikacją miejską, zniżkami w różnej wysokości dla różnych grup osób niepełnosprawnych oraz brakiem takich ulg. Za nim będziesz podróżował w danej miejscowości komunikacją miejską, sprawdź, jakie ulgi Ci przysługują na jej terenie.

Gdzie niepełnosprawni zakupią ulgowe bilety?

Osoby z niepełnosprawnością mają prawo do zakupu biletów ulgowych w różnych instytucjach kultury i sportu, pod warunkiem posiadania aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności. Możesz skorzystać z tych zniżek, kupując ulgowe bilety w kasach w następujących miejscach:

 • Instytucjach kultury – zniżki obejmują bilety wstępu do muzeów, kin i teatrów.
 • Kompleksach sportowo rekreacyjnych – ulgi na wyjściówki przysługują Ci na stadionach, basenach, kortach tenisowych oraz w innych obiektach sportowych i rekreacyjnych.
 • Ogrodach zoologicznych i botanicznych oraz skansenach.
 • Wszelkich kasach instytucji związanych z turystyką.

Kto ma uprawnienia do ulg pocztowych i telekomunikacyjnych?

 1. Ulgi pocztowe
  Osoby z niepełnosprawnością ruchu lub dysfunkcją wzroku mają prawo do korzystania z ulg pocztowych. W ramach tej ulgi przysługuje Ci bezpłatne dostarczanie wszelkiej korespondencji, paczek oraz listów. Dodatkowo listonosz ma obowiązek odebrać od Ciebie prawidłowo zaadresowaną przesyłkę każdego typu.
 2. Ulgi telekomunikacyjne
  Polscy operatorzy telekomunikacyjni mają obowiązek zapewnienia Ci dostępu do swoich usług, dostosowując ofertę do specyficznych potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Choć nie są zobligowani do udzielania ulg w opłatach abonamentowych, niektórzy operatorzy oferują zniżki na przyłączenie telefonu stacjonarnego oraz w opłatach abonamentowych dla osób z dysfunkcjami wzroku, mowy, głosu lub słuchu.

Kto korzysta z ulg na abonament RTV?

Możesz być całkowicie zwolniony z opłat abonamentu radiowo-telewizyjnego, pod warunkiem że posiadasz dokumenty potwierdzające Twój status osoby niepełnosprawnej. I jesteś uprawniony do tej ulgi, jeśli spełniasz jedno z poniższych kryteriów:

 1. Masz znaczny stopień niepełnosprawności.
 2. Masz orzeczenie o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji.
 3. Wykazujesz niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i jednocześnie otrzymujesz zasiłek pielęgnacyjny.
 4. Posiadasz całkowite uszkodzenie słuchu.
 5. Doznałeś uszkodzenia wzroku z ostrością widzenia do 15%.
 6. Masz status inwalidy wojennego lub wojskowego.

Jaka jest ulga w opłacie paszportowej?

Obligatoryjnie niezależnie od stopnia i rodzaju niepełnosprawności osoby posiadające orzeczenie mogą skorzystać z ulgi w opłacie paszportowej, która wynosi 50% kosztów tej opłaty. Jednak w pewnych sytuacjach możesz być całkowicie zwolniony z opłaty paszportowej. Dotyczy to sytuacji, gdy:

 1. Jesteś mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej (DPS).
 2. Przebywasz w zakładzie opiekuńczym.
 3. Otrzymujesz zasiłek stały z pomocy społecznej.

Twój wyjazd za granicę w każdej powyższej sytuacji dodatkowo musi być związany z koniecznością leczenia i rehabilitacji poza Polską.

Krótko o najważniejszych ulgach dla osób z niepełnosprawnością

Sprawdziliśmy dla Ciebie ogólne zasady, na których przyznawane są poszczególne ulgi dla osób niepełnosprawnych w Polsce. Dzięki nim ułatwisz sobie codzienne funkcjonowanie i poprawisz stan swoich finansów. Przeanalizuj poszczególne ulgi ze zwróceniem uwagi na to, czy masz do nich uprawnienia. Jeśli potrzebujesz szerszych wiadomości, znajdziesz je na naszych stronach w innych artykułach. Opowiadamy w nich o Twoich prawach i poszczególnych ulgach szczegółowo.

Najważniejsze co powinieneś zapamiętać z tego artykułu:

 1. Ulgi dla niepełnosprawnych obejmują zobowiązania podatkowe oraz koszty życia codziennego.
 2. Ulgi mają różny zakres oraz wysokość. Z niektórych skorzystają tylko wybrane grupy osób z dysfunkcjami.
 3. By potwierdzić uprawnienia do poszczególnych ulg musisz posiadać przy sobie orzeczenie o niepełnosprawności lub inne pokrewne albo legitymację osoby niepełnosprawnej, lub legitymację rencisty.

Bądź świadomy swoich praw i wykorzystaj przysługujące Ci możliwości skorzystania z ulg dla niepełnosprawnych.

A teraz mamy dla Ciebie inspirującą propozycję. Kliknij niżej i odpręż się!

Baner z grafiką w postaci żarówki i pomarańczowo niebieskimi paskami z napisami: był mądre cytaty oraz sprawdź i wykorzystaj

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *