Zdjęcie w artykule - co daje orzeczenie o niepełnosprawności pracodawcy. Scena w biurze. Mężczyzna w garniturze trzymający w ręce dokument tłumaczy coś siedzącemu na przeciw niego drugiemu mężczyźnie. Obok na biurku stoi komputer.

Pracodawco, sprawdź, co daje orzeczenie o niepełnosprawności pracownika i skorzystaj z należnych uprawnień

Orzeczenie o niepełnosprawności ich właścicielom umożliwia realizację uprawnień związanych z uzyskanym dzięki temu dokumentowi statusem. Jednak, co daje orzeczenie o niepełnosprawności pracodawcom tych osób? Czy ten dokument ma dla Ciebie jakiekolwiek znaczenie, gdy jesteś właścicielem firmy i zatrudniasz pracowników posiadających orzeczenie? Okazuje się, że tak, ma ogromne znaczenie.

Wiemy, że być może odczuwasz lęk przed zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Być może uważasz, że tacy pracownicy będą tylko większym obciążeniem dla firmy i jej załogi. Nie myśl tak! Mamy doświadczenie i wiemy, że pracownik z orzeczeniem jest cennym członkiem kadry pracowniczej i może przynieść firmie niespodziewane zyski. Te niewymierne będą wiązać się z uznaniem w oczach klientów i postrzeganie Twojego biznesu jako społecznie odpowiedzialnego. Te wymierne związane są zaś z orzeczeniem o niepełnosprawności i przysługującymi Ci z tego tytułu uprawnieniami.

W naszym artykule skupimy się na omówieniu tego, co daje pracodawcy orzeczenie o niepełnosprawności pracownika. Dowiesz się o wszystkich korzyściach, dofinansowaniach i ulgach, z których skorzystasz, zatrudniając osoby z niepełnosprawnością. Poznaj korzyści dzięki, którym Twoja firma tylko zyska.

Poznaj podstawowe informacje o orzeczeniach o niepełnosprawności

Ponieważ polski system opiera się różnych rodzajach orzecznictwa, możesz spotkać się z różnymi dokumentami, które dostarczy Ci pracownik. W różnych sytuacjach społecznych są one zazwyczaj równoważne. Tym, co wyróżnia poszczególne systemy to podział na:

 • orzecznictwo rentowe,
 • orzecznictwo do celów poza rentowych,
 • orzecznictwo do celów kształcenia.

Orzecznictwem rentowym zajmują się przede wszystkim ZUS, MON, KRUS i MSWiA. Z postanowień tych instytucji będziesz czerpał wiedzę o uznaniu Twojego pracownika za osobę częściowo niezdolną do pracy oraz całkowicie niezdolną do pracy. Orzeczenia poza rentowe wydaje Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Spotkasz się w nich ze stopniami niepełnosprawności: lekkim, umiarkowanym i znacznym. Wartość dla pracodawcy tych stopni poznasz w dalszej części naszego artykułu.

Ważne
Pracodawca może uznać równoważność orzeczenia do celów rentowych i poza rentowych. Przy czym: znaczny stopień niepełnosprawności oznacza całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji, umiarkowany stopień niepełnosprawności oznacza całkowitą niezdolność do pracy, lekki stopień niepełnosprawności oznacza częściową niezdolność do pracy.

Zdjęcie w artykule - co daje orzeczenie o niepełnosprawności pracodawcy. Widoczna osoba na wózku inwalidzkim na tle ściany z czerwonych cegieł. Trzyma w rękach tablicę z napisem: co daje orzeczenie o niepełnosprawności?

Co daje pracodawcy orzeczenie o niepełnosprawności pracownika?

Jak wcześniej zaznaczyliśmy, jeśli zatrudnisz osobę z niepełnosprawnością i przedstawi Ci ona swoje orzeczenie, Twoja firma może zyskać liczne uprawnienia i dofinansowania. Twoje prawa, jako pracodawcy sformułowane są w Ustawie o Rehabilitacji Zawodowej. Wsparciem pracodawców natomiast zajmuje się Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Z czego więc możesz skorzystać wraz z chwilą zatrudnienia pracownika z orzeczeniem? Przede wszystkim zyskasz możliwość uzyskania:

 1. dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnością,
 2. zmniejszenia lub zredukowania obowiązkowych wpłat na PFRON,
 3. środków na dostosowanie miejsca i stanowiska pracy,
 4. wsparcia w wyposażeniu stanowiska pracy,
 5. dofinansowania na szkolenia pracowników z orzeczeniem,
 6. dofinansowania do zatrudnienia asystenta pracownika z niepełnosprawnością.

Jakie korzyści odniesie pracodawca zatrudniający osobę z kodem schorzenia specjalnego w orzeczeniu?

Skoro już wiesz, że stopnie niepełnosprawności decydują o wysokości dofinansowania do wynagrodzenia pracownika z orzeczeniem warto, abyś poznał korzyści związane z symbolami rodzajów niepełnosprawności. Niektóre kody uprawniają Cię bowiem do wnioskowania o zwiększone dofinansowanie PFRON do wynagrodzeń pracowników.

Zapamiętaj poniższe kody schorzeń specjalnych:

 • 01-U dotyczący pracownika z upośledzeniem umysłowym,
 • 02-P dotyczący pracownika z chorobą psychiczną,
 • 04-O dotyczący pracownika niewidomego lub niedowidzącego,
 • 06-E dotyczący pracownika z epilepsją,
 • 12-C dotyczący pracownika z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Do czego ma uprawnienia pracodawca zatrudniający niepełnosprawnego pracownika ze schorzeniem szczególnym?

Nie wszystkie ze schorzeń szczególnych będziesz mógł określić, posługując się tylko orzeczeniem o niepełnosprawności pracownika. Jeżeli chcesz skorzystać z uprawnień związanych z tymi schorzeniami, Twój pracownik będzie musiał Ci dostarczyć obok orzeczenia o niepełnosprawności także zaświadczenie od lekarza specjalisty, który potwierdzi jedno z poniższych schorzeń:

 • Miastenię,
 • Stwardnienie rozsiane,
 • Tetraplegię,
 • Paraplegię lub hemiplegię,
 • Epilepsję,
 • Chorobę psychiczną,
 • Upośledzenie umysłowe,
 • Choroby Parkinsona,
 • Zaburzenia wzroku,
 • Zaburzenia słuchu,
 • Cukrzycę z powikłaniami,
 • HIV lub ADIS.

Każda z powyższych chorób lub stanów funkcjonalnych pracownika uprawnia Twoją firmę do obniżenia obowiązkowych wpłat na PFRON. Dzięki temu istotne środki finansowe pozostaną w budżecie, przyczyniając się do zwiększonych zysków.

Jakie dofinansowania wynagrodzeń zyska pracodawca zatrudniający pracowników z orzeczeniem?

Dofinansowanie do wynagrodzeń osób z orzeczeniem mają na celu pokrycie dodatkowych obciążeń, które poniesiesz w związku z niepełnosprawnością pracownika, a których nie podniósłbyś, zatrudniając osoby pełnosprawne. Dofinansowanie obejmuje wszelkie koszty płacy Twojego pracownika, które ponosisz. Aby je otrzymać, powinieneś zarejestrować się w PFRON i składać systematycznie wnioski o tę dotację.

Istnieje z góry określona stawka dofinansowania do wynagrodzeń. To ile otrzymasz zależy przede wszystkim od: stopnia niepełnosprawności pracownika oraz tego, czy w jego orzeczeniu widnieje kod schorzenia specjalnego. Aktualnie możesz liczyć na wsparcie:

 • 2400 zł dopłaty do wynagrodzenia pracownika ze znacznym stopniem,
 • 1350 zł dopłaty do wynagrodzenia pracownika z umiarkowanym stopniem,
 • 500 zł dopłaty do wynagrodzenia pracownika z lekkim stopniem.

Kwoty te mogą być zwiększone, jeśli wykażesz, że Twój pracownik posiada schorzenie specjalne. Otrzymasz:

 • 3600 zł dofinansowania wynagrodzenia osoby ze znacznym stopniem,
 • 2250 zł dofinansowania wynagrodzenia osoby ze stopniem umiarkowanym,
 • 1100 zł dofinansowania wynagrodzenia osoby z lekki stopniem.
Zdjęcie w artykule - co daje orzeczenie o niepełnosprawności pracodawcy. Widoczne rozłożone dokumenty na biurku pieniądze i kalkulator oraz uściśnięte dłonie dokumentami.

Ulga we wpłatach na PFRON dla pracodawcy zatrudniającego osobę z orzeczeniem?

Zapewne wiesz, że wpłaty na PFRON obciążają istotnie budżet Twojego biznesu. Gdy zatrudniasz powyżej 25 pracowników, obowiązuje Cię wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 6%. Za każdą osobę niepełnosprawną, której nie zatrudniasz, musisz odprowadzić wpłatę do Funduszu. System przewidział jednak możliwość skorzystania przez przedsiębiorcę ze specyficznych ulg w tym zakresie.

Zyskasz szybciej zwolnienie lub obniżenie wpłaty, jeżeli zatrudnisz odpowiednią ilość osób z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i jednocześnie posiadających schorzenie szczególne. Przeliczenie wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych będziesz mógł stosować w następujący sposób:

 1. Zatrudniając pracownika ze stopniem znacznym w orzeczeniu i schorzeniem szczególnym jego etat możesz liczyć, jako potrójny.
 2. W przypadku zatrudnienia pracownika z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze schorzeniem szczególnym jego etat policz, jako podwójny.

Taki system liczenia pozwoli Ci osiągnąć dużo szybciej wymagany wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Ile dostaniesz na przystosowanie stanowiska pracy pracownika z orzeczeniem?

Zanim zatrudnisz lub w trakcie zatrudnienia ubiegać się możesz o środki na przystosowanie i wyposażenie stanowiska i miejsca pracy osoby z orzeczeniem. Kwoty wsparcia, o które możesz się ubiegać, obejmują:

 • 20-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każde stanowisko pracy, które przystosowałeś do potrzeb pracowników niepełnosprawnych,
 • z tytułu rozpoznania potrzeb pracowników z orzeczeniem do 15% kosztów przystosowania tworzonych lub istniejących stanowisk w firmie.

Co należy się pracodawcy w związku ze szkoleniami pracowników posiadających orzeczenie?

Jeżeli Twój pracownik z orzeczeniem, którego zatrudniasz lub planujesz zatrudnić, wymaga dodatkowego przeszkolenia, możesz z tego tytułu ubiegać się o zwrot kosztów. Za jedną osobę niepełnosprawną otrzymasz dofinansowanie do 70% poniesionych kosztów w szkoleniach, jeżeli Twoja firma jest małym lub średnim biznesem. Gdy jesteś dużym przedsiębiorcą, możesz ubiegać się o zwrot do 60% kosztów szkolenia.

Na jakie wsparcie może liczyć pracodawca, gdy jego pracownik z orzeczeniem wymaga pomocy?

Zdarza się tak, że pracownik z niepełnosprawnością nie może wykonać określonych czynności, które powinien realizować w ramach swoich obowiązków. Nawet jeśli zatrudnisz specjalistę informatyki, z bardzo rozwiniętymi umiejętnościami, poruszając się na wózku, nie będzie on mógł sobie poradzić z sięgnięciem po segregator leżący na najwyższej półce w regale. Bywa, że jest mu potrzebna pomoc w toalecie lub ubraniu się, czy otwarciu drzwi. Oczywiste jest, że takie dodatkowe czynności mogą dezorganizować pracę pozostałych pracowników.

Z uwagi na podobne sytuacje możesz liczyć na dodatkowe wsparcie. Dla pracodawców przewidziano dofinansowanie do zatrudnienia asystenta pracownika z orzeczeniem. Te dodatkowe środki możesz przeznaczyć, jako wynagrodzenie innego pracownika Twojej firmy, który zobowiąże się pomagać osobie niepełnosprawnej w koniecznych czynnościach lub możesz także zatrudnić dodatkową osobę z zewnątrz.

Wysokość dofinansowania do asystenta dla pracownika z niepełnosprawnością, o którą możesz się ubiegać, uzależniona jest od ilorazu liczby godzin przeznaczonych na wsparcie i iloczynu kwoty minimalnej płacy.

Już wiesz, co daje orzeczenie o niepełnosprawności pracownika jego pracodawcy. Czy skorzystasz tych możliwości?

Przedstawiliśmy Ci najważniejsze uprawnienia związane z orzeczeniem o niepełnosprawności Twojego pracownika. Teraz przyszedł czas na krótkie podsumowanie. Zachęcamy Cię, byś skalkulował, czy korzyści wynikające z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej mogą Cię usatysfakcjonować. Naszym zdaniem odpowiedź jest oczywista, że: „tak”! Ty jednak przemyśl jeszcze raz, czy zatrudnisz osoby z dysfunkcją, bo:

 • chcesz zyskać uznanie w oczach swoich klientów i być odpowiedzialnym społecznie,
 • pracownik z niepełnosprawnością będzie wykonywał obowiązki na swoim stanowisku, przyczyniając się do wzrostu finansowego Twojej firmy,
 • zatrudnienie wykwalifikowanych specjalistów z orzeczeniem jest tańszym rozwiązaniem dla Twojego biznesu,
 • otrzymasz dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika z orzeczeniem,
 • zyskasz środki na adaptację: miejsca i stanowiska pracy oraz jego wyposażenie,
 • skorzystasz ze środków na dodatkowe przeszkolenie pracownika z niepełnosprawnością,
 • postarasz się o wsparcie na zatrudnienie asystenta, który pomoże pracownikowi przełamać bariery wynikające z jego dysfunkcji.

Jeśli jeszcze nie jesteś pewien swojej odpowiedzi, skontaktuj się z nami. Mamy szerokie i długoletnie doświadczenie w kojarzeniu pracodawców z pracownikami z niepełnosprawnością oraz zatrudnianiu w naszej firmie osób posiadających orzeczenie. Podzielimy się z Tobą chętnie naszymi spostrzeżeniami, a gdy zechcesz, pomożemy Ci w procesie zatrudnienia i dopilnujemy koniecznych procedur.

Jakie korzyści z zatrudnienia osoby z orzeczeniem?

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *